Step 1/3: Personal Information

Nhập Họ Và Tên CÓ DẤU (Ví dụ: Nguyễn Viết Thịnh)

Định dạng: dd.mm.yyyy

Chọn giới tính

Nhập chính xác số CMND hoặc số Căn Cước Công Dân (Ví dụ: 191840380)

Nhập và kiểm tra chính xác số điện thoại cá nhân (Ví dụ: 0906222668)

Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email thường dùng (Ví dụ: thanh1424@gmail.com)

Nhập địa chỉ thường trú bằng TIẾNG ANH (Ví dụ: Nhon Trach District, Dong Nai Province)

Nhập địa chỉ hiện tại đang sinh sống bằng TIẾNG ANH (Ví dụ: Thu Duc District, Ho Chi Minh City)

Step 2/3: Educational Background

Chọn trình độ học vấn

Nếu trường không có trong danh sách, vui lòng chọn Others sau đó nhập tên trường bằng TIẾNG ANH ở ô kế bên

Nhập điểm trung bình theo THANG ĐIỂM 10 (Ví dụ: 7.5)

Chọn khối chuyên ngành đã tốt nghiệp/ hoặc đang theo học ở trường

Chọn tên cụ thể chuyên ngành đã tốt nghiệp/ hoặc đang theo học ở trường

Foreign language certificates

Chọn bằng cấp/ chứng chỉ ngoại ngữ

Nhập ĐIỂM THI đối với TOEIC, IELTS, TOEFL, A, B, C hoặc nhập TRÌNH ĐỘ đối với TOPIK, JLPT, HSK


Step 3/3: Job Information

Nhập số năm kinh nghiệm làm việc full-time SAU KHI TÔT NGHIỆP (Không tính kinh nghiệm part-time)

Work Experience (Full-time jobs only)

Nhập kinh nghiệm làm việc full-time bằng TIẾNG ANH theo cấu trúc: Số năm làm việc - Tên Công ty - Vị trí làm việc

Chọn vị trí mong muốn ứng tuyển NGUYỆN VỌNG 1

Chọn vị trí mong muốn ứng tuyển NGUYỆN VỌNG 2

Chọn địa điểm làm việc (Lưu ý: HCM City chỉ dành cho một số vị trí Sales)

Nhập mức lương mong muốn theo đơn vị tiền tệ VND (Ví dụ: 9000000)

Chọn thời gian sớm nhất bạn có thể nhận việc tại Hyosung sau khi trúng tuyển

Bạn có đăng ký sử dụng Ký Túc Xá Hyosung miễn phí sau khi trúng tuyển không?

Bạn có muốn sử dụng xe đưa rước của Hyosung để tham gia phỏng vấn không? Vui lòng chọn địa điểm

Bạn biết đến chương trình này qua kênh nào?

Chỉ chấp nhận CV ứng tuyển bằng TIẾNG ANH hoặc TIẾNG HÀN (dung lượng <3MB)